Tantra – toto slovo totiž pôvodne pochádza zo sanskritu – staroindického jazyka – a môžeme ho preložiť ako „niť“ či „vlákno“. To nám napovie, že tantru môžeme chápať ako súbor učení a cvičení, ktorých cieľom je spojiť rozdelené časti, vlákna, a vytvoriť či obnoviť tak pôvodnú jednotu. Keďže v povedomí západnej civilizácie sa slovo tantra častokrát automaticky spája so sexom, zdá sa logické, že v sebe nesie význam spájania rozdelených častí do celku. No niekoľko tisíc rokov staré tantrické učenie nie je o sexe ako takom. V skutočnosti ide o metódy práce so Životnou Silou. Životná Sila sa často označuje aj ako sexuálna sila, pretože sa bežne stáva, že najintenzívnejšie ju preciťujeme práve prostredníctvom sexuálnych praktík. No na to, aby sme s touto energiou mohli pracovať, nepotrebujeme nevyhnutne sexuálny styk.

tantra - vlákno

Životná Sila je posvätná sila, z ktorej vzniklo úplne všetko Stvorenie, dá sa povedať, že ide o Podstatu Života… našu Podstatu. Táto sila, energia, formuje všetok život a keď s ňou vedome pracujeme, sme pravými tvorcami života, nenechávame sa len bezmocne unášať prúdom. Keď chceme, aby bol náš život harmonický, je namieste byť s touto energiou v súlade, načúvať jej, byť voči nej pokorný. Keďže tantrické učenia a praktiky zahŕňajúce meditácie sa priamo dotýkajú Jadra Bytia, nečudo, že dlhé veky boli (a možno do istej miery aj stále sú) ukrývané v tajnosti. Môžeme hádať, aké dôsledky by malo ich padnutie do nesprávnych rúk.

spirituálna cesta meditácia

V tantre ide teda o spirituálnu cestu, na ktorej sa veda prelína s umením. Na konci cesty nás čaká osvietenie, čím máme na mysli finálny návrat do stavu Jednoty s Božstvom (či Vesmírom, Tvorením… ako si to už kto podľa ľúbosti nazve). Z tohto stavu sme všetci pôvodne vzišli… stále sme súčasťou Jednoty, ktorá nás ako jednotlivcov presahuje. Snáď keby sme si túto skutočnosť všetci v srdci uvedomili a začali by sme od tohto poznania odvíjať náš životný štýl, na svete by sa razom žilo ľahšie. Práve toto nádherné poznanie v sebe ukrýva slovo „tantra“.