Site Overlay

Kŕčové žily

Kŕčové žily alebo aj varixy je žilové ochorenie dolných končatín. Vzniká pri spätnom toku krvi, ktorá by sa za normálnych okolností vďaka chlopniam v žilách späť nemala dostávať. Zvyšuje teda tlak v dolných končatinách dôsledkom spätného toku krvi. Príčina môže byť primárna alebo sekundárna. Pri tomto ochorení hrá dôležitú úlohu hlavne genetika. Pokiaľ sa v rodine nachádzajú predkovia s kŕčovými žilami, je veľká pravdepodobnosť vzniku kŕčových žíl aj u Vás. Postupne dochádza ku strate elasticity ciev.

woman-sitting-armchair-wearing-beige-heels_144627-23568

Ako hlavný prejav vzniku kŕčových žíl je škriabanie, bolesť dolných končatín, opuchy nôh, ktorá sa stupňuje od rána až do večera, kedy je zvyčajne najvýraznejšia. Ďalším veľkou záťažou na žily dolných končatín je tehotenstvo, kedy okrem hormonálnych zmien dochádza aj ku zvýšeniu hmotnosti v krátkom časovom intervale. Ďalšie faktory vplývajúce na tvorbu kŕčových žíl Venasum, obmedzená aktivita počas dňa taktiež neprispieva na celkovej vitalite cievneho systému.

Najlepšia liečba kŕčových žíl je predchádzanie tvorbe, avšak nie vždy je to možné. Preto okrem zdravej životosprávy, dostatku pohybu, dostatočného pitného režimu, nevystavovanie sa dlhodobému státiu ani sedeniu. Je možné využiť rôzne prostriedky a pomôcky, ako sú napríklad: starostlivosť o kožu, polohovanie, kompresia, chirurgické zákroky.

woman-lying-beach-with-legs-up-air_342744-549

Pri väčšine chirurgický zákrokov dochádza ku vnútrožilovej oprave alebo úplnému odstráneniu. Pokiaľ ide o malé žilky, ktoré majú väčšinou metličkovitý tvar, zákrok je vykonávaný podaním vnútrožilovej suspenzie do vnútra žily, ktorá sa vyplní aktívnou látkou.

Pri väčších žilách sa postupuje ráznejšie. Najčastejšie sa používa celkové uzavretie žily, kedy sa na oboch stranách tzv. zlepí. Krv si teda musí nájsť cestu periférnym cievnym systémom, aby bol aj krv naďalej distribuovaná do všetkých častí ľudského tela.

Copyright © 2024 Aas. All Rights Reserved. | Chique Photography by Catch Themes