Site Overlay

Ako sa môžeme liečiť

Svet je neustále napádaný rôznymi typmi chorôb od akútnych až po chronické. Od chrípky po cukrovku. Ako reagovať a ako sa liečiť pri zdravotných problémoch.

Choroba je iba výsledkom

Vedeli ste, že choroba ako taká je iba vyvrcholením alebo teda výsledkom dlhodobého negatívneho pôsobenia rôznych javov na naše telo? Najprv prídu upozornenia typu bolesť, závrat, nenápadné príznaky ako nadúvanie, mierny opuch, únava. Ak ignorujeme tieto signály a naďalej zotrvávame v takomto stave a nezmeníme svoje zvyky aj telo si raz povie,,dosť,,. Ak je už natoľko oslabené atakmi nezdravého životného štýlu, prichádza posledné varovanie – choroba. Je teda výsledkom našich zlých vplyvov na svoj vlastný organizmus.

Strava je základom pre zdravie človeka

Západná vs. Východná medicína

Hlavným rozdielom medzi týmito dvoma medicínami je hlavne v postoji, ktorý každá z nich zaujala. Kým západná medicína je postavená na poznaní chorôb a ich študovaním získavajú predstavu o ich fungovaní a progrese a na základe toho lekári liečia. Východná medicína napríklad Ajurvéda https://meditaciaajoga.sk/category/vegetarianstvo/ajurveda/ či Tradičná čínska medicína sa zameriavajú na prevenciu. Ajurvéda pojednáva hlavne o tom ako sa stravovať a starať o svoje telo aby choroba vôbec nemusela prísť. Západná medicína lieči aktuálne problémy a rieši odstránenie príznakov choroby. Nerieši však podstatu, prečo sa tieto príznaky objavili. Východná medicína pozerá na telo ako na celý komplex a rieši odstránenie toho, prečo tie príznaky máme. Preto je v niektorých prípadoch trefnejšia ako západná medicína.

Vysoký krvný tlak a problémy so srdcom a krvným obehom

Poďme si porovnať ako funguje proces riešenia vysokého krvného tlaku u lekára. Naša západná medicína je postavená na merateľných faktoch. Takže v začiatkoch Vás lekár odošle na rôzne vyšetrenia, odbery často aj k ďalším lekárom. Povieme všetky príznaky, ktoré nás trápia. A spojením príznakov a výsledkom meraní dostanete lieky na zníženie krvného tlaku, odporúčanie na diétnejšiu stravu – bez bližšej špecifikácie a odporúčania typu – hýbte sa viac. Stav budeme monitorovať. Viete prečo o pol roka pacienti často nevidia zmenu? Alebo prečo sú odkázaný na tieto lieky doživotne? Pretože bez nich je tu problém zasa. Príznak sa prejavuje alebo dokonca zhoršuje ďalej. Je to tým, že lekár utlmil príznak ale vysoký krvný tlak nie je choroba – iba náznak od tela že niečo nie je v poriadku.

Východná medicína vidí telo ako celok

Východná medicína ako Ajurvéda nepozná pojem choroby – a ich názvov. Je to disbalanc organizmu a jeho procesov. Na vyšetrení nielen popisujete príznaky ale dostávate otázky aj o vás samotných. Podrobujete sa komplexnejšiemu prístupu. Lekár sa zameriava na riešenie toho, prečo máte vysoký krvný tlak a pracuje s vami na odstránení tej príčiny. Neutlmuje vysoký tlak ale dá vám odporúčania na zmenu životosprávy, byliny na prečistenie organizmu, podporu obličiek, doplnenie krvi atd… Výsledkom je prírodná nie chemická liečba podstaty problému. Nie je teda potrebné zvyšovanie a dopĺňanie dávok liekov. Príznak – teda zvýšený krvný tlak zmizne sám ak odstránime jeho príčinu.

Copyright © 2024 Aas. All Rights Reserved. | Chique Photography by Catch Themes